Skip links

Tag: hoạch định kế hoạch marketing

ke hoach marketing

6 Bước Hoạch Định Kế Hoạch Marketing (cơ bản)

Vì thời gian không có nhiều nên không chia sẻ sâu được trong buổi offline tại SG, mình sẽ viết thành 1 bài chia sẻ, cơ bản dễ hiểu nhất cho mọi người nha. Và đây là thời điểm mà các DN đang xây dựng Marketing Plan cho năm 2021,

0941901123