Skip links

Date:
12/05/2024

Dự án thiết kế website Diligo Holdings

Khách hàng: Diligo Holdings
Phạm vi công việc: Thiết kế website
Design by: Yeads
Công ty Diligo Holdings chuyên sản xuất, xuất nhập khẩu, gia công và phân phối hàng tiêu dùng tại Việt Nam với 02 nhãn hàng chính là NIVA và LIPZO. Các sản phẩm tăm bông, khăn ướt, khăn, tất, gel sát khuẩn, bông y tế, khẩu trang…
0941901123