Skip links

Tag: Dịch vụ book Influencers

KOLs Booking

KOL Là Gì? KOL là chữ viết tắt của cụm từ Key Opinions Leaders, tức là những người có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng mạng, hay được mời tham gia các sự kiện, chiến dịch truyền thông nhằm tạo ra sức lan tỏa trên cộng đồng mạng. Ngoài ra nhóm

0941901123