Skip links

Tag: Quảng Cáo Taxi

Quảng Cáo Taxi

Quảng cáo taxi là quảng cáo trên phương tiện giao thông, hình thức quảng cáo bằng cách dán decal quảng cáo sản phẩm/ dịch vụ và thương hiệu, với thông điệp truyền thông hay, hoặc các chương trình khuyến mãi hấp dẫn lên thân xe, lên kính xe… hay bất

0941901123