Skip links

Tag: Kích thước banner quảng cáo Facebook

Kích thước banner quảng cáo Facebook chuẩn

Kích thước banner quảng cáo Facebook. Kích thước banner quảng cáo Facebook đang bị nhiều người nhầm lẫn khi thiết kế banner quảng cáo và cho rằng “kích thước nào cũng được” điều này hoản toàn sai vì khi thiết kế banner quảng cáo bạn không làm đúng kích thước

0941901123