Skip links

Kích thước banner quảng cáo Facebook chuẩn

Kích thước banner quảng cáo Facebook.

Kích thước banner quảng cáo Facebook đang bị nhiều người nhầm lẫn khi thiết kế banner quảng cáo và cho rằng “kích thước nào cũng được” điều này hoản toàn sai vì khi thiết kế banner quảng cáo bạn không làm đúng kích thước hình ảnh khi đăng lên Facebook sẽ bị cắt mất nội dung trong hình ảnh.

Kích thước banner quảng cáo Facebook
VD: một quảng cáo thiết kế sai kích thước banner

Banner Facebook Chuẩn.

Dưới đây là các kích thước banner Facebook chuẩn cho các nhà quảng cáo khi post lên không bị cắt mất nội dung hình ảnh do YEADS đã tích luỹ được từ trước đến nay. Chắc là CTR tăng cao, giá rẻ.

Với các kích thước hình ảnh, banner đăng lên Facebook có 3 dạng kích thước chính là: Hình Vuông, Chữ nhật đứng, Chữ nhật ngang.

Banner Hình Vuông:

Tất cả các banner/ hình ảnh sẽ đều nhau hết kích thước 1200*1200px

Kích thước bannẻ quảng cáo Facebook vuông

Album Banner Chữ nhật đứng:

Banner đầu tiên kích thước lớn (797*1200),  Những ảnh còn lại kích thước bằng nhau

Kích thước banner quảng cáo facebook đứng

Album Banner Chữ nhật ngang:

Banner đầu tiên kích thước lớn (1200*804),  Những ảnh còn lại kích thước bằng nhau

Kích thước banner quảng cáo facebook ngang

Những kích thước banner khác dưới đây được Facebook khuyến cáo sử dụng:

Kết luận các kích thước hình ảnh sửa dụng post lên Facebook

Kích thước banner quảng cáo Facebook hoặc hình ảnh post lên Facebook bao nhiêu không quan trọng, điều quan trọng là tỷ lệ hình ảnh. Dó đó bạn có thể xuất là kích thước lớn nhỏ tuỳ ý, chỉ cần giữ đúng tỷ lệ hình là được.

0941901123